/2

Hình học 8. Tiết 42

Upload: TuyenTran.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 128|Tải về: 0

Dạy Lớp: 8C; 8D soạn: 16/02/2009. Tiết PPCT: 42. dạy: 18/02/2009. §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng. MỤC TIÊU: + Hs nắm vững định nghĩa về hai tam gíác đồng dạng, về tỉ số đồng dạng. + Hiểu được các bước chứng minh định lí trong tiết học: MN//BC ( (AMN P (ABC CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: , tham , . - HS: ở , . TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi hs lên bảng làm BT22/68 Hoạt động 2: Hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - GV treo bức tranh (h28sgk) lên bảng cho hs tự nhận xét mỗi em 1 ý kiến (gv không gợi ý) ( Những cặp hình như thế gọi là những hình đồng dạng Nội dung 1: Hình đồng dạng Hs quan sát và trả lời - Gv treo bức tranh (h29sgk) lên bảng cho hs trả lời ?1 ( Những tam giác có tính chất như thế gọi là những tam giác đồng dạng - Cho hs làm ?2 HS làm bài theo nhóm Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày ( HS phát hiện từng tính chất Nội dung 2: Tam giác đồng dạng. ?1 ?2 1/ Nếu (A’B’C’=(ABC ((A’B’C’P(ABC theo tỉ số đồng dạng là 1 2/ Nếu (A’B’C’= (ABC theo tỉ số đồng dạng là k thì (ABC P (A’B’C’theotỉ số đồng dạng là  - Cho hs làm ?3 +) Với những cạnh, góc tương ứng thì 2 tam giác đó có đồng dạng không ?Vìsao ? +) Gọi hs dựa vào ?3 để c/m (AMN P (ABC Gv giới thiệu chú ý SGK/71 Nội dung 3: Định lí Hs chứng minh hai tam giác đồng dạng như SGK Hoạt động 3: Luyện tập tại lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS + Cho hs làm bài 23/71 sgk Hs đứng tại chỗ trả lời., giải thích + Cho hs làm bài 25/71 sgk - Gv hướng dẫn: (AB’C’ P (ABC theo tỉ số có nghĩa là (AB’C’ bằng mấy phần (ABC ? - Hs nêu cách dựng BT23/71 sgk a) Đúng b) Sai BT25/71 sgk -Dựng tại đỉnh A được (AB’C’ P (ABC theo tỉ số (kẻ B’C’//BC: ) - Tam giác có 3 đỉnh, tại mỗi đỉnh ta dựng tượng tự như trên sẽ được 3 tam giác đồngdạng với (ABC - Dựng B’C’//BC: Dựng được 6 tam giác đồng dạng với (ABC (trong đó tại mỗi đỉnh có 1 cặp tam giác bằng nhau) Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà : Học bài + xem lại các BT đã giải. Làm các bài 24, 26/72 SGK.