Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/14

hinh hoc 8 tiet 42-47

Lượt xem:182|Tải về:1|Số trang:14 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn:......../......./......... Ngày giảng:....../......./......... Tiết 42: KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I. MỤC TIÊU. 1.Kiến thức : Học sinh nắm được khái niệm hình đồng dạng, tam giác đồng dạng, tính chất và định lý tam giác đồng dạng, kí hiệu đồng dạng. 2.Kỹ năng: Nhận biết được hai tam giác đồng dạng, chứng minh được định lý tam giác đồng dạng, viết đúng các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng tỉ lệ. 3.Thái độ: Cẩn thận và chính xác trong vẽ hình, chứng minh. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ đề bài tập. Học sinh: Thước thẳng, bài tập về nhà. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1Ổn định lớp: (1’) Nắm sỉ số. 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) Phát biểu định lý Ta-lét và định lý đảo của định lý Ta-lét . 3.Bài mới: a.Đặt vấn đề:(2’) GV đưa hình 28/SGK lên bảng cho học sinh nhận xét đặc điểm của các hình, sau đó GV giới thiệu hình đồng dạng. Vậy hai tam giác như thế nào gọi là đồng dạng, làm thế nào để nhận biết hai tam giác đồng dang? Ta đi nghiên cứu bài học hôm nay. b.Triển khai bài HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG *Hoạt động 1: Tam giác đồng dạng(18’) Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ như hình vẽ sau: Hãy viết các cặp góc bằng nhau. Tính tỉ số: , , rồi so sánh các tỉ số đó. ? Hai tam giác trên có gì đặc biệt? GV: Giới thiệu hai tam giác như vậy gọi là đồng dạng với nhau. Vậy hai tam giác đồng dạng nhau cần điều kiện gì? GV: Giới thiệu kí hiệu và tỉ số đồng dạng. GV: Cho HS làm [?2]. 1/ Nếu (A’B’C’ đồng dạng với (ABC thì (ABC có đồng dạng với (A’B’C’ không? 2/ Nếu (A’B’C’ ∽ (ABC theo tỉ số k thì (ABC ∽ (A’B’C’ theo tỉ số nào? GV: Nêu tính chất như trong sách giáo khoa. *Hoạt động 2: Định lý.(8’) [?3] Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng a song song với cạnh BC và cắt hai cạnh AB và AC tại M và N. ? Hai tam giác AMN và ABC có các góc tương ứng như thế nào ? ? Hãy chuyển yêu cầu của ?3 thành bài toán, viết GT, KL GV: Cho HS đọc định lý/SGK. GV: Dẫn dắt HS chứng minh. GV: Chốt lai, gọi HS đọc lại định lý. GV: Treo hình 31 cho HS quan sát. 1.Tam giác đồng dạng. Định nghĩa. Tam giác (A’B’C’ gọi là đồng dạng với (ABC nếu: và = = * Kí hiệu: (A’B’C’ ∽ (ABC k là tỉ số đồng dạng. k = = = Tính chất. - Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. - Nếu (A’B’C’ ∽ (ABC thì (ABC ∽ (A’B’C’ - Nếu (A’B’C’ ∽ (A’’B’’C’’ và (A’’B’’C’’ ∽ (ABC thì (A’B’C’ ∽ (ABC. 2.Định lý: GT (ABC MN // BC (M ( AB, N( AC) KL (AMN∽(ABC  Chứng minh: Xét tam giác ABC với MN // BC Hai tam giác AMN và ABC có: (đồng vị) chung. Mặt khác theo hệ quả của định lý Ta-lét, hai tam giác AMN và ABC có ba cặp cạnh tương ứng tỉ lệ: = = Vậy (AMN ∽ (ABC. Chú ý: Định lý cũng đúng trong trường hợp đường thẳng a cắt phần kéo dài của hai cạnh tam giác và song song với cạnh thứ ba. 4. Củng cố:(8’) - Nhắc lại khái niệm tam giác đồng dạng, tính chât và định lý. - Làm bài tập 23/Sgk. HS trả lời miệng. - Làm bài tập 24/Sgk: HS hoạt động nhóm. Sau đó đại diện nhóm trả lời. (A’B’C’ ∽ (A’’B’’C’’ ( ; (A’’B’’C’’ ∽ (ABC ( Do đó (A’B’C’ ∽ (ABC với ? Cho (MNP ∽ (SRT ta suy ra điều gì? 5. Dặn dò- HDẫn