/3

Ho so chuyen dang Chinh thuc

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 838|Tải về: 0

QUI TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 1. CÁC CĂN CỨ Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)Khoản 7 của Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"Khoản 4 của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "H

[Ẩn quảng cáo]