Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ho so chuyen dang Chinh thuc

Lượt xem:453|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

QUI TRÌNH XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 1. CÁC CĂN CỨ Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)Khoản 7 của Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"Khoản 4 của Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)TTMẫu biểuTên gọiGhi chúMẫu CN-ĐVMGiấy chứng nhận học lớp Đảng viên mớiDo trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấpMẫu 10-KNĐBản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bịĐảng viên dự bị thực hiệnMẫu 11-KNĐBản nhận xét Đảng viên dự...