/3

hồ sơ công đoàn

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 302|Tải về: 1

Công đoàn giáo dục huyện lục yênCông đoàn Trường thcs minh chuẩn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Sơ kết hoạt động công đoàn học kì INăm học 2009-2010I.Công tác xây dựng đội ngũ:1.Tình hinh đội ngũ CB,GV,CNVC trong đơn vị:-Tổng số CB,GV,CNVC trong đơn vị: 20 người; Nữ: 13 người-Tổng số người trong biên chế:17 người; Nữ: 11 người-Tổng số giáo viên được kí hợp đồng: 2 người; Nữ: 1 người2.Công tác phát triển Đảng: Tổng số Đảng viên: 4 người; Nữ: 1 người-Số tổ Đảng: 2 tổ; Chi bộ ghép: 1 chi bộ ( Chi bộ 11)-Công tác phát triển đảng viên mới: Đã có một đ/c đi học lớp đối tượng Đảng,có kế hoạch kết nạp từ 01 đến 02 người. 3.Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,chính trị:+Số CB,GV trong biên chế đi học để nâng cao trình độ: 1 người; Đạt chuẩn:...