/3

hồ sơ công đoàn

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 582|Tải về: 2

Công đoàn giáo dục huyện lục yênCông đoàn Trường thcs minh chuẩn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Sơ kết hoạt động công đoàn học kì INăm học 2009-2010I.Công tác xây dựng đội ngũ:1.Tình hinh đội ngũ CB,GV,CNVC trong đơn vị:-Tổng số CB,GV,CNVC trong đơn vị: 20 người; Nữ: 1

[Ẩn quảng cáo]