/8

Ho so truong chuan quoc gia

Upload: TruongHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 135|Tải về: 0

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.biên bản kiểm tra đánh giá trường tiểu họcđạt chuẩn quốc giaTrường Tiểu học Tân Bình - Số điện thoại: 0378767214Xã: Tân Bình , Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh HóaI. Tổ chức quản lí:1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lí:- Kế hoạch phát triển nhà trường : Có kế hoạch cụ thể, sát thực.- Thực hiện chương trình giảng dạy theo qui định : Thực hiện tốt chương trình theo quy định . - Thực hiện lưu giữ hồ sơ, sổ sách: Lưu trữ đầy đủ, cập nhật tghường xuyên .- Thực hiện chế độ thu chi hợp lí, đảm bảo nguyên tắc tài chính : Tốt - Quản lý, bổ sung và sử dụng hiệu quả CSVC: Thực hiện tốt .- Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý: Tốt . - Tổ chức cho giáo viên được học tập, bồi dưỡng ít...