/4

Hồ sơ xây dựng THTT - HSTC

Upload: TruongHa.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 637|Tải về: 3

UBND thị xã Uông bíCộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt namPhòng giáo dục& Đào tạo Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : 168 / GD&ĐT- CVV/v: Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Uông Bí, ngày 04 tháng 5 năm 2009  Kính gửi : Các trường Mầm

[Ẩn quảng cáo]