/1

Hóa 9 Tiết 60: Kiểm tra 1 tiết (chuẩn)

Upload: LangThang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 376|Tải về: 3

Họ và tên:................................... Lớp: ............ Trường THCS Tân Châu Kiểm tra 1 tiết Môn hóa 8  Điểm Lời phê của cô  đề bài I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào phương án đúng nhất. (3 điểm) Câu 1: Canxioxit có thể tác dụng được với chất nào trong các chất dưới đây: A. C6H6 . B. (RCOO)3C3H5 . C. CH3COOH . D. C2H5OH . Câu 2: Công thức cấu tạo nào dưới đây là của axit axetic: A. CH3 – CH2 – OH B. CH3-CH2-COOH  C. CH3 – O – CH3 D. CH3 – COOH  Câu 3: Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 200ml rượu etylic 450 là: A. 80ml B. 90ml C. 100ml D. 110ml Câu 4: Hợp chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và kiềm là: A. (RCOO)3C3H5 . B. C6H6 . C. C2H5OH . D. CH3COOH .  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 11,5g một hợp chất hữu cơ A thu được 22 g CO2 và 13,5g nước. A có công thức phân tử là (tỉ khối hơi của A so với khí hiđô là 23): A.C2H6O B. C2H4O2 C. C2H4 D. C6H6 .  II: Tự luận: (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau: C2H4C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5 C2H5ONa Câu 2: (2 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 bình đựng các chất lỏng không màu (bị mất nhãn) sau: Rượu etylic, axit axetic, chất béo và nước. Câu 3: (3 điểm) Cho lượng axit axetic phản ứng hết với 92g rượu etylic thu được este etyl axetat. Tính lượng đã dùng ,biết hiệu suất của phản ứng chỉ đạt 80%. Bài làm: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................