Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/116

Hóa sinh đại cương

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI GIẢNG MÔN HỌC SINH HÓA ĐẠI CƢƠNG ( SINH HÓA TĨNH ) NGUYỄN NGỌC CHÂU, Th S Khoa Nông học Năm 2008 2 MỞ ĐẦU Sinh hóa học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu thành phần hóa học của sinh vật nói chung, những chuyển hóa của các chất và quá trình chuyển hóa năng lượng trong họat động sống của một cơ thể sống Sinh hóa học gồm 2 phần : sinh hóa tĩnh và sinh hóa động Sinh hóa tĩnh nghiên cứu cấu tạo hóa học của các vật chất

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:410|Tải về:15|Số trang:116

Thông tin tài liệu

Chuyên mục:

Ngày tạo: