/116

Hóa sinh đại cương

Upload: VanAnh.dokovn01|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 954|Tải về: 19

Chuyên mục:

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI GIẢNG MÔN HỌC SINH HÓA ĐẠI CƢƠNG ( SINH HÓA TĨNH ) NGUYỄN NGỌC CHÂU, Th S Khoa Nông học Năm 2008 2 MỞ ĐẦU Sinh hóa học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu thành phần hóa học của sinh vật nói chung, những chuyển hóa của

[Ẩn quảng cáo]