/2

HÓA TRỊ ( TT )

Upload: WinVictory.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 338|Tải về: 0

Tuần 7 BÀI 10. HOÁ TRỊ ( TT )Tiết 14I/. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết cách lập công thức hoá học và xác định được 1 công thức hoá học khi biết hoá trị của 2 nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng lập công thức hoá học của chất, kỹ năng tính hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyê

[Ẩn quảng cáo]