Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

HÓA TRỊ ( TT )

Lượt xem:148|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần 7 BÀI 10. HOÁ TRỊ ( TT )Tiết 14I/. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS biết cách lập công thức hoá học và xác định được 1 công thức hoá học khi biết hoá trị của 2 nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử. 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng lập công thức hoá học của chất, kỹ năng tính hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử. 3. Thái độ: - Tiếp tục củng cố về ý nghĩa của công thức hoá học, dựa vào hoá trị.II/. Phương pháp: - Đàm thoại, thảo luận nhóm, nêu vấn đề.III/. Phương tiện: - GV: chuẩn bị bảng 1,2 SGK trang 42, bảng phụ. - HS: Đọc trước bài.IV/. Tiến trình bài giảng:TGNội dung Hoạt động của GVHoạt động của HS1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số. -Kiểm tra bài cũ 2. Mở bài: Hoạt động 1:+ Hoá trị là gì?+ Nêu quy tắc hoá trị? Viết biểu thức?-Hiểu...