/6

Hoán dụ lớp 6

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2265|Tải về: 8

Ngày soạn: 21/11/2010 Ngày giảng: /11/2010 Người thực hiện: Hạ Thị Kim Nhung Sinh viên: Lớp văn sử_ k14 Tiết 101 Hoán dụ I. Mục tiêu bài học : Sau bài học này học sinh có được : 1. Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm Hoán dụ, các kiểu Hoán dụ. 2. Kỹ năng : - Bước đầu phân tích được tác dụng của H

[Ẩn quảng cáo]