/6

Hoán dụ lớp 6

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1746|Tải về: 6

Ngày soạn: 21/11/2010 Ngày giảng: /11/2010 Người thực hiện: Hạ Thị Kim Nhung Sinh viên: Lớp văn sử_ k14 Tiết 101 Hoán dụ I. Mục tiêu bài học : Sau bài học này học sinh có được : 1. Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm Hoán dụ, các kiểu Hoán dụ. 2. Kỹ năng : - Bước đầu phân tích được tác dụng của Hoán dụ. - Phân biệt được Hoán dụ với ẩn dụ.II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Sách giáo khoa, sách thiết kế,sách giáo viên,bảng phụ. 2. Học sinh: Đọc và xem trước bài ở nhà.III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: 1. định tổ chức: - Có mặt - Vắng mặt - Lý do 2. Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi : - Thế nào là dụ ? - Kể tên các kiểu dụ, lấy một ví dụ minh hoạKhái niệm: dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này...