/1

hoat dong ngoai gio len lop

Upload: HoangTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 197|Tải về: 0

khái quát về chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT1- mục tiêu của chương trình1. Mục tiêu chung của chương trình Hoạt động ngoài giơ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà ttrơừng trung học phổ thông. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá ở trên lớp . HĐNGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực hành,tạo nên sự thống nhấtgiữa nhận thức với hành động, góp phần hình thành tình cảm tích cực, niềm tin đúng đắn ở học sinh.Ngoài ra, HĐGDNGLL còn là con đường quan trọng để phát triển toàn diện cho các em. HĐGDNGLL ở trường THPT có các mục tiêu cụ thể như sau:a) Mục tiêu nhận thức: Giúp học sinh nâng cao nhận thức về các giá trị truyền thống của dân tộc, hiểu biết...