/5

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 09-10

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1220|Tải về: 25

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quận Thanh Khê Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTrường THCS Phan Đình Phùng Số : /THCS. PĐP/TK KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG -Thực hiện QĐ số ….. QĐ/GD-ĐT/TK ngày …………. của Phòng Giáo dục và

[Ẩn quảng cáo]