Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM 09-10

Lượt xem:943|Tải về:23|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Quận Thanh Khê Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTrường THCS Phan Đình Phùng Số : /THCS. PĐP/TK KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG -Thực hiện QĐ số ….. QĐ/GD-ĐT/TK ngày …………. của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận Thanh Khê và QĐ số 4529/GD&ĐT/GDCN-TX ngày 19.12.2007 của Sở GD&ĐT V/v thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm cuối khóa cho sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm học 2009-2010. Kế hoach cụ thể của trường THCS Phan Đình Phùng: 1.Ban hành QĐ thành lập Ban chỉ đạo thực tập sư phạm của trường. 2. 7h00 ngày 25 tháng 02 năm 2010 họp ban chỉ đạo và giáo viên hướng dẫn TTSP 3.- 07h30 ngày 01.03.2010: Đón nhận sinh viên đến thực tập (16...