/635

Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh

Upload: MyKhanh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 249|Tải về: 1

Nguyễn Đăng MạnhHồi kýHà Nội 2008 Mục lục1 Mở đầu..... 2 Phần một - Gia đình. Những ngày thơ ấu. Thời học sinh và quá trình công tác .. 4 Chương I: Gia đình – Những ngày thơ ấu..... 5 Chương II: Thời học sinh ..... 11 Chương III: Quá trình công tác ..... 34 Phần hai - Hoạt động nghiên cứu, phê bình văn học . Một số thành tựu..... 61 Chương IV: Từ dạy học đến nghiên cứu, phê bình văn học ..... 62 Chương V: Những bước thăng trầm của công cuộc đổi mới và những vụ“đánh đấm” “qui kết, chụp mũ” của cánh bảo thủ và cơ hội chủ nghĩa. ..... 76 Chương VI: Một số thành tựu nghiên cứu, phê bình văn học..... 97 Phần ba - Tư liệu riêng về một số nhà văn Việt nam hiện đại..... 119 Chương VII: Hồ Chí Minh..... 121 Chương VIII: Tố Hữu ..... 132 Chương IX: Xuân Diệu ........