/5

hoi trong co thanh

Upload: HaiQuach.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 244|Tải về: 0

Ngày soạn:.../.../200... Đọc văn: tiết 77 Hồi trống cổ thành (Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) - La Quán Trung - A. Mục tiêu cần đạt : Thông qua bài học giúp học sinh: - Hiểu được tính cách bộc trực, ngay thẳng của Trương Phi cũ

[Ẩn quảng cáo]