/3

Huong dan cai dat phan mem Team Viewer ... tinh tu xa)

Upload: CoaMum.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 239|Tải về: 0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TEAMVIEWER 7 ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA 1. Địa chỉ tải phần mềm: http://downloadus1.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe 2. Hướng dẫn cài đặt B1. Nháy đúp chuột vào phần mềm vừa tải về B2. Chọn Next  B3. Chọn personal / non-commerial use rồi Next  B4. Đánh hai dấu tích vào I accept... và I agree... rồi Next  B5. Nhấn Finish  Quá trình cài đặt hoàn tất 3. Hướng dẫn sử dụng Để sử dụng được thì ít nhất hai máy cần phải được cài đặt phần mềm này (tốt nhất nên cùng phiên bản) và hai máy đều phải được kết nối mạng Internet. Giả sử máy A muốn điều khiển máy B B1. Hai máy đều khởi động chương trình  trên màn hình B2. Máy B đọc Your ID: 577586415 và Password: 5633 cho máy A B3. Máy A gõ ID của máy B vào mục Partner ID và nhập password của máy B đưa cho và nhấn vào Connect to partner  Sau 3 bước trên thì máy A sẽ điều khiển được máy B cho đến khi một trong hai máy thoát chương trình TeamViewer.