/3

Huong dan cai dat phan mem Team Viewer ... tinh tu xa)

Upload: CoaMum.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 568|Tải về: 0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TEAMVIEWER 7 ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA 1. Địa chỉ tải phần mềm: http://downloadus1.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup_vi.exe 2. Hướng dẫn cài đặt B1. Nháy đúp chuột vào phần mềm vừa tải về B2. Chọn Next  B3. Chọn personal / non-commerial use rồi Next 

[Ẩn quảng cáo]