HƯƠNG DẪN ĐÁNH GIÁ BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

Upload: HoangTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 964|Tải về: 2

UBND TỈNH SƠN LACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 310 /SGDĐT- GDTrH Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2011V/v:Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011 Kính gửi: - Các trường Trung học phổ thông; - Các phòn

UBND TỈNH SƠN LA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 310 /SGDĐT- GDTrH
 Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2011

V/v:Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2010-2011

Kính gửi: - Các trường Trung học phổ thông;
- Các phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thành phố;
- Các trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện,

Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16.8.2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25.5.2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11.8.2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011; Công văn số 2232/BGDĐT-GDTrH ngày 28.4.2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2010-2011, Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010-2011 như sau:
1. Tình hình và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo phát động theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 (có số liệu cụ thể).
2. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường và các hoạt động giáo dục. Cần đánh giá cụ thể về biện pháp và kết quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, so sánh mức độ chuyển biến so với năm học trước; việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới quản lý.
3. Đánh giá về quy mô phát triển học sinh, các loại hình trường lớp trung học cơ sở (đối với các phòng Giáo dục - Đào tạo); các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, giảm số lượng học sinh lưu ban, bỏ học; kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bán trú (đối với các phòng Giáo dục - Đào tạo).
4. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; việc triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; việc dạy môn Tin học, Ngoại ngữ, thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học; triển khai tích hợp giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học.
5. Chỉ đạo và kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của học sinh; xây dựng chương trình đổi mới PPDH của phòng Giáo dục - Đào tạo, của các trường; xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới PPDH, KTĐG tích cực và hiệu quả; chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực học sinh; kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường trung học phổ thông, trung học sở sở; kết quả sử dụng CNTT trong đổi mới dạy học ở từng cấp học; kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng của giáo viên...
Về thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lí. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” của Bộ Giáo dục - Đào tạo từ năm học 2009-2010. Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu:
* Các Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Tổ chức đánh giá về thực hiện chủ trương trên trong 2 năm học qua, trên cơ sở đó mỗi phòng Giáo dục - Đào tạo lựa chọn 01 giáo viên THCS, 01 trường THCS có thành tích xuất sắc nhất viết báo cáo gửi về Sở để giới thiệu điển hình.
- Viết báo cáo để gửi về Bộ Giáo dục - Đào tạo: Phòng Giáo dục - Đào tạo Mộc Châu; Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố
[Ẩn quảng cáo]