/11

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B 2010

Upload: DuThien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1946|Tải về: 33

GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 174Câu 1 : Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C.

[Ẩn quảng cáo]