Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI B 2010

Lượt xem:1502|Tải về:29|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 174Câu 1 : Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.Câu 2: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là A. 0,12 . B. 0,14. C. 0,16. D. 0,18. Giải Gọi số mol của các kim loại lần lượt là x, y, z, t. 56x + 27y + 65z + 24t = 2,23...