/4

hướng dẫn khai lí lịch đảng viên

Upload: YenDangDang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1281|Tải về: 7

HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG(Theo Hướng dẫn số 05/HD - TCTW ngày 26-2-2002  về Hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên) I. Yêu cầu:Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.  II. Nội dung

[Ẩn quảng cáo]