/5

Hướng dẫn ký kết Hợp đồng lao động

Upload: LeThiLien.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 439|Tải về: 6

1 MỤC ĐÍCH Thống nhất về ký kết Hợp đồng lao động giữa ABC với người lao động đảm bảo sự tuân thủ Pháp luật lao động hiện hành 2 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 2 1 Phạm vi - Áp dụng trên toàn hệ thống ABC 2 2 Đối tượng - Hướng dẫn này có hiệu lực đối với những người lao động được tuyển dụng vào

[Ẩn quảng cáo]