/87

Hướng dẫn ôn tập chương II - Đại số 9

Upload: PhuongMinhTue.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 404|Tải về: 1

ÔN TẬP CHƯƠNG II Bài 1: Cho các hàm số : y = 3x - 2 (1) , y = -2 x + 5 (2) , y = 3 x +1 (3) a) Hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R ? Vì sao? b) Đồ thị của hai hàm số nào là hai đường thẳng song song? Vì sao c) Đồ thị của hàm số nào là hai đường thẳng cắt nhau ? V

[Ẩn quảng cáo]