/2

Hướng dẫn soạn giáo án E learning

Upload: PhamNga.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 880|Tải về: 2

UBND HUYỆN KRÔNG BUK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 205/PGD&ĐT Krông Búk, ngày 24 tháng 10 năm 2012 V/v Thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp huyện

[Ẩn quảng cáo]