/2

Hướng dẫn soạn giáo án E learning

Upload: PhamNga.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 463|Tải về: 1

UBND HUYỆN KRÔNG BUK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Số: 205/PGD&ĐT Krông Búk, ngày 24 tháng 10 năm 2012 V/v Thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp huyện năm học 2012 – 2013 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 12731/SGD&ĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning năm học 2012-2013; Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của phòng Giáo dục & Đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, xây dựng thư viện giáo án điện tử của ngành. Nay phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Búk tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-Learning (chuẩn SCORM) cấp huyện cho giáo viên các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện cụ thể như sau: I/ Nội dung bài giảng dự thi: Tiểu học: Gồm môn Tiếng Việt và Toán thuộc chương trình lớp 3 và lớp 4. - Soạn theo nội dung chương trình tuần 1 gồm các trường sau: Tiểu học Lê Văn Tám, Lê Đình Chinh, Lê Lợi, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng - Soạn theo nội dung chương trình tuần 2 gồm các trường sau: Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, A Ma Khê, Y Ngông, Mai Thúc Loan, Trần Quang Diệu, Hoàng Diệu - Soạn theo nội dung chương trình tuần 3 gồm các trường sau: Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hai Bà Trưng, Phạm Hồng Thái, Y Jút, Bùi Thị Xuân, Kim Đồng. 2. THCS: Gồm các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, Tin Học, Giáo dục công dân thuộc chương trình lớp 7. - Soạn theo nội dung chương trình tuần 1 gồm các trường sau: THCS Lý Tự Trọng, Ngô Gia Tự. - Soạn theo nội dung chương trình tuần 2 gồm các trường sau: THCS Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Nguyễn Công Trứ. - Soạn theo nội dung chương trình tuần 3 gồm các trường sau: THCS Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu. II/ Hình thưc dự thi: Giáo viên thiết kế bài giảng trên phần mềm Lecter Maker, Violet 1.7, Adobe Presenter 7 và các phần mềm hỗ trợ khác theo chuẩn SCORM trong việc hoàn thành một tiết bài giảng điện tử. Giáo án phải thể hiện được các yêu cầu của một tiết dạy trên lớp, thể hiện tính đa phương tiện truyền thông (multimedia) gồm phim(video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, tiếng nói, …, bài tập trắc nghiệm, kết hợp được nhiều phần mềm với nhau (chú trọng việc đổi mới về phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh); về lý thuyết phải ngắn gọn, minh hoạ phải sinh động, giáo án ghi rõ, tiết phân phối chương trình, tên tác giả (hoặc nhóm tác giả), trường đăng ký dự thi. Trang đầu tiên của bài giảng ghi rõ theo mẫu: Mục tin Thí dụ trang trình bày đầu tiên   Tên cuộc thi Tên bài giảng Tên môn, lớp Tên tác giả biên soạn; Email: Tên trường học, huyện, tỉnh Tháng năm 2012  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG BÚK Cuộc thi Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử Bài giảng: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU Chương trình tin Học, lớp 8 Giáo viên: Nguyễn Văn A nguyenvana@moet.edu.vn Trường THCS Lý Tự Trọng Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Tháng……../2012  III/ Số lượng bài giảng điện tử dự thi: + Đối với mỗi trường tiểu học soạn 2 tiết gồm 1 tiết Tiếng việt và 1 tiết Toán theo chương trình lớp 3 hoặc lớp 4. + Đối với mỗi trường THCS soạn 1 tiết/1môn học theo lớp đã quy định như trên. IV/ Thời gian và địa điểm nhận bài: Thời gian: Nộp trước ngày 20 tháng 11 năm 2012. Địa điểm: Các đơn vị nộp bài bằng đĩa CD về phòng GD&ĐT cho Đ/c Long. V/ Công nhận giải: + Phòng Giáo dục & Đào tạo chấm công nhận bài giảng điện tử cấp huyện, những bài giảng nào được công nhận