/39

Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 314|Tải về: 2

VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT( ( ( GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIOTP.HCM - 02/2010(Lưu hành nội bộ)MỤC LỤCPhần I- Giới thiệu tổng quát về phần mềm ActivInspire 3Phần II-Hướng dẫn sử dụng 4 A. HỘP CÔNG CỤ CHÍNH 4 B. TÙY BIẾN HỘP CÔNG CỤ 6 C. KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ 8 D. CÁC CÔNG CỤ THƯỜNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT 10 E. CÁC TRÌNH DUYỆT CỦA ACTIVINSPIRE 10 I. Trình duyệt trang 12 II. Trình duyệt tài nguyên 13 III. Trình duyệt đối tượng 15 IV. Trình duyệt ghi chú 16 V. Trình duyệt thuộc tính 17 1. Thuộc tính chứa (Container) 17 2. Thuộc tính nhãn (Label) 20 3. Thuộc tính xoay (Rotate) 21 4. Bộ hạn chế (Restrictor) 22 VI. Trình duyệt thao tác (Action Browser) 23 1. Các thao tác lệnh (Command Action) 23 2. Thao tác trên trang (Page Action) 24 3. Các thao tác đối tượng (Object...