/39

Hướng dẫn sử dụng bảng tương tác

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 738|Tải về: 5

VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT( ( ( GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIOTP.HCM - 02/2010(Lưu hành nội bộ)MỤC LỤCPhần I- Giới thiệu tổng quát về phần mềm ActivInspire 3Phần II-Hướng dẫn sử dụng 4 A. HỘP CÔNG CỤ CHÍNH 4 B. TÙY BIẾN HỘP CÔNG CỤ 6 C. KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ 8 D.

[Ẩn quảng cáo]