/120

Hướng dẫn sử dụng Geometer’s Sketchpad

Upload: DiaxoiBap.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 327|Tải về: 2

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net Technology Company Hướng dẫn sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad 1. Giới thiệu phần mềm Geometer’s Sketchpad 1.1. Chức năng chính của phần mềm Geometer’s Sketchpad Geometer’s Sketchpad (viết tắt là GeoSpd) là phần mềm

[Ẩn quảng cáo]