/2

Huong dan su dung may tinh bo tui FX500 cua BGD-DT

Upload: RiengMotGocTroi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 851|Tải về: 1

Họ và tên: THỰC HÀNH Bài 1 (3đ) Điểm trung bình môn của học sinh (Lý Toán Hoá Sinh :hệ số 2 ) như sau: Ten Văn Sử Địa GDCN Anh Toán Lý Hoá Sinh TD QP Tin CN  AN 7,3 9,0 5,6 7,9 4,9 5,8 9,5 7,1 7,9 9,9

[Ẩn quảng cáo]