/7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn nhạc Enco 4.5

Upload: YenDangDang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 359|Tải về: 3

I. Bắt đầu tạo bài mới Mở encore lên. Sau khi mở lên bạn sẽ thấy nó có sẵn (default) một khuông nhạc (dùng cho piano) như sau: hoặc bạn có thể ân Ctrl + N hay click vào FILE chỗ tool bar, rồi chọn NEW :khung nhỏ trên cũng xuất hiện để bạn chọn (setup) * staff formats: có 4 loại khuông nhạc. bạn có thể tùy chọn click vào đâu cho thích hợp với bản nhạc bạn định chép - Template: là những khuông nhạc được làm sẵn (template), do mình customize và save as tempalte. - Piano-Vocal: là loại khuông nhạc dùng để viết cho 1 bài hát và phần đệm piano. - Single staffs: là loại khuông nhạc dùng để viết cho các bài một bè hoặc nhiều bè - Piano (default): là loại khuông nhạc dùng để viết cho piano * Layout: - Staff per system: số dòng nhạc trong một khuông nhạc. Ví dụ:...