/7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm soạn nhạc Enco 4.5

Upload: YenDangDang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 627|Tải về: 3

I. Bắt đầu tạo bài mới Mở encore lên. Sau khi mở lên bạn sẽ thấy nó có sẵn (default) một khuông nhạc (dùng cho piano) như sau: hoặc bạn có thể ân Ctrl + N hay click vào FILE chỗ tool bar, rồi chọn NEW :khung nhỏ trên cũng xuất hiện để bạn chọn (setup) * staff formats: có 4 loại khuông nhạc. bạn có t

[Ẩn quảng cáo]