/6

Huong dan su dung Violet 1.7

Upload: YenDangDang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 269|Tải về: 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGPHIÊN BẢN 1.7 MỤC LỤC. Giới thiệu Violet và cách cài đặt 91.1. Giới thiệu phần mềm Violet 91.2. Cài đặt và chạy chương trình 121.2.1. Cài đặt từ đĩa CD 121.2.2. Cài đặt từ trang bachkim.vn 131.2.3. Đăng kí bản quyền hoặc dùng thử 151.2.4. Chạy chương trình Violet 162. Các chức năng của Violet 172.1. Tạo trang màn hình cơ bản 172.1.1. Tạo một trang màn hình 182.1.2. Nút “Ảnh, phim” 192.1.3. Nút “Văn bản” 222.1.4. Nút “Công cụ” 232.2. Các chức năng soạn thảo trang màn hình 242.2.1. Sửa đổi hoặc xóa mục dữ liệu đã có 242.2.2. Tạo hiệu ứng hình ảnh 242.2.3. Tạo các hiệu ứng chuyển động và biến đổi 252.2.4. Thay đổi thứ tự, căn chỉnh và khóa đối tượng 272.2.5. Chọn đối tượng bằng danh sách 282.2.6. Sao chép, cắt, dán tư liệu 292.2.7. Phục hồi (undo) và làm lại (redo) 302.2.8. Tạo các siêu liên kết 312.2.9. Hiện lưới...