Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hướng dẫn tạo mã số thi cấp trường

Lượt xem:155|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG (vòng 15)I.KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤTKiểm tra các máy tính phục vụ cuộc thi, tốt nhất là thi được ít nhất 1 vòng trên máy tính. Thông thường các nơi quên chưa cài phần mềm Adobe Flash Player hoặc trình duyệt bị lỗi (xem hướng dẫn cài phần mềm hoặc trình duyệt ở mục “Trợ giúp” ).Kiểm tra đường mạng Internet để đảm bảo máy tính kết nối được Internet.In biên bản phòng thi gồm các cột : Số thứ tự, số ID, Họ và tên, Ngày sinh, lớp, điểm thi, Thời gian thi, Học sinh ký tên. Phía dưới biên bản là chữ ký của 2 giám thị. Phía trên ghi rõ đợt thi, phòng thi.II. TẠO MÃ SỐ THIĐể tổ chức thi cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo mã số...