/4

Hướng dẫn tạo mã số thi cấp trường

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 334|Tải về: 0

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG (vòng 15)I.KIỂM TRA VÀ CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤTKiểm tra các máy tính phục vụ cuộc thi, tốt nhất là thi được ít nhất 1 vòng trên máy tính. Thông thường các nơi quên chưa cài phần mềm Adobe Flash Player hoặc trình duyệt bị lỗi (xem hướng dẫn cài phần mềm hoặc trình duyệ

[Ẩn quảng cáo]