Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Hóa 8 ( chương III)

Lượt xem:198|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Chương 3. moL và tính toán hoá họcBài 18 - 19 - 20: . Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. tỉ khối của chất khíA. Chuẩn kiến thức, kĩ năngKiến thứcBiết được:- Định nghĩa: , khối lượng , thể tích của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): (0oC, 1 atm).- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) và thể tích (V).- Biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí.Kĩ năng- Tính được khối lượng nguyên tử, phân tử của các chất theo công thức.- Tính được m (hoặc n hoặc V) của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan.- Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.B. Trọng tâm- ý nghĩa của mol, khối lượng mol, thể tích...