/2

HƯỚNG DẪN VIẾT SANG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 678|Tải về: 5

UBND TỈNH QUẢNG NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:675/SGD&ĐTTam Kỳ, ngày 18 tháng 3 năm 2008. V/v Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo  Kính gửi : - Trưởng phòng GD&ĐT cá

[Ẩn quảng cáo]