/2

HƯỚNG DẪN VIẾT SANG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 414|Tải về: 4

UBND TỈNH QUẢNG NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:675/SGD&ĐTTam Kỳ, ngày 18 tháng 3 năm 2008. V/v Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm học 2007-2008 và những năm tiếp theo  Kính gửi : - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; - Hiệu trưởng các trường THPT; - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN và đơn vị trực thuộc. Trong những năm qua, việc đăng ký các đề tài sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã được cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hưởng ứng tích cực. Việc chấm chọn SKKN hàng năm đã được Hội đồng Khoa học (HĐKH) từ cơ sở đến ngành thực hiện nghiêm túc; nhiều SKKN đã được các đơn vị phổ biến và ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, quản lý, hoạt động của đơn vị mình hoặc trong...