/5

Hướng dẫn viết SKKN

Upload: MisresideNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 195|Tải về: 1

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. Phần I: Đặt vấn đề Trong phần này can nêu rõ tầm quan trọng và lý do chọn vấn đề của đề tài để xem xét. -Lý do về mặt lý luận -Lý do về mặt thực tiễn -Lý do về tính cấp thiết -Lý do chọn lựa về năng lực nghiên cứu của tác giả -Xác định mục đích nghiên cứu (để

[Ẩn quảng cáo]