Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/23

HUONG NGHIEP 10

Lượt xem:253|Tải về:0|Số trang:23 | Ngày upload:09/11/2012

Kính thưa quí đồng nghiệp Mình thấy trên Web chẳng có giáo án hướng nghiệp 10, mà thứ này thì đa số GVCN cũng “được ” dạy. Mình đành phải scan theo cuốn GA thiết kế để đở tốn công đánh máy. Thầy cô down về dùng tạm vậy!Tuần: . . . . . . . . . . . . Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Tiết: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . Chủ đề 1Tuần: . . . . . . . . . . . . Ngày soạn: . . . . . . . . . . . . Tiết: . . . . . . . . . . . . Ngày dạy: . . . . . . . . . . . . Tuần: ....