/4

Kể chuyện "Bác chỉ muốn các cháu được học hành

Upload: TuyenNguyenHuu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1028|Tải về: 5

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN BÁC ÁI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN B Thực hiện: Lớp 5 TH Phước Tiến B Phòng GD-ĐT Huyện Bác Ái CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phước Tiến B Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc. BẢN

[Ẩn quảng cáo]