Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kể chuyện Sói và Sóc

Lượt xem:450|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỒI Thứ … ngày … tháng … năm 20… Môn: KỂ CHUYỆN Lớp: 1 Tiết số: Tuần: 30 HTGV: Phạm Thị Huệ I. Mục tiêu dạy học: - Hs kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hs hiểu ND câu chuyện: Sóc là con vật thông minh nên đã thoát được nguy hiểm. KK: HS khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh. II. Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ sgk. Mặt nạ Sói và Sóc. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Nội dung Phương pháp dạy  5ph´ 30ph´ A/ K/tra bài cũ Niềm vui bất ngờ B/ Bài mới (1)G/thiệu bài. (2)GV kể chuyện (3)GV H/dẫn kể theo đoạn. -Gv gọi hs lên kể lại từng đoạn câu chuyện và TLCH: Câu chuyện nói với ta điều gì? ?Kể tên một số bài hát, thơ về Bác Hồ và thiếu nhi. -GV n/xét giờ k/tra. Gv giới thiệu bài- Ghi đề bài. -Gv treo tranh->H/D q/sát. ?Câu chuyện có tựa đề là gì? -Gv ghi bảng: Sói và Sóc. -GV kể chuyện l1. -GV kể lần 2/3->Vừa kể vừa chỉ vào tranh với giọng diễn cảm. T1: Sóc chuyền cành bị rơi vào Sói. T2: Sói định ăn thịt Sóc. T3: Cuộc đối đáp Sói và Sóc. T4: Sóc giải thích lí do Sói buồn. Gv nêu y/c: ? Trong câu chuyện có mấy nhân vật? Là nhân vật gì? -Gv h/d hs q/sát tranh. -Kể lại câu chuyện theo câu hỏi của gv. -Hs q/sát tranh sgk-> Kể lại từng đoạn. -TLCH theo y/c của gv Hát về Bác Hồ. - HS q/sát tranh -> Nêu tên chuyện. -Đọc lại tên chuyện -Hs lắng nghe -Hs q/sát tranh -> nêu ND câu chuyện. -Hs nêu tên nhân vật trong chuyện. -Q/sát tranh kể lại từng đoạn và TLCH của gv.  TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò  Nội dung Phương pháp dạy  5ph´ Tranh 1: Kể cả chuyện (4)Tìm hiểu ND ND câu chuyện. C/ Củng cố dặn dò. -Vẽ cảnh gì? Câu hỏi dưới tranh là gì? -Gv y/c hs nêu câu hỏi dưới tranh ?N/xét? Bạn có nhớ ND không? Còn thiếu gì? -Gv h/dẫn T2 các tranh còn lại. -GV phân vai cho hs kể lại chuyện. Chú ý: Gv uốn nắn giọng từng nhân vật. -GV cho 1hs khá kể lại câu chuyện. Nêu y/c: Sói và Sóc ai là người thông minh? ?Câu chuyện nói lên điều gì? -Gv chốt lại ND câu chuyện: Sóc là con vật thông minh nên thoát khỏi tay Sói -Gv nhận xét giờ học-> Khuyên hs. -VN xem bài: Dê con nghe lời mẹ. -Hs q/s tự nêu câu hỏi và TL. -Hs tự kể lại từng đoạn -Hs ≠ th/dõi N/xét. -Hs tự kể theo nhóm: Sói + Sóc- Người dẫn chuyện. Hs cả lớp N/xét. -Hs kể chuyện - TLCH. -Nêu ND chuyện: Sóc nhỏ rất thông minh. -HS nêu lại ND chuyện.  Bổ sung: