/2

Kể chuyện Sói và Sóc

Upload: MoproNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 833|Tải về: 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC HỒI Thứ … ngày … tháng … năm 20… Môn: KỂ CHUYỆN Lớp: 1 Tiết số: Tuần: 30 HTGV: Phạm Thị Huệ I. Mục tiêu dạy học: - Hs kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hs hiểu ND câu chuyện: Sóc là

[Ẩn quảng cáo]