/8

Kế hoạch bài soạn chủ đề Động vật

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 689|Tải về: 3

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀCHỦ ĐỀ: SỐ TUẦN: 4 TUẦN.Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 14 tháng 01 năm 2011.MỤC TIÊUI. Phát triển thể chất* Dinh dưỡng và sức khỏe -Biết các thực phẩm được chế biến từ động vật, ích lợi của các món ăn được chế biến từ động vật với sức khỏe con người. - Biết cách bảo vệ bản thâ

[Ẩn quảng cáo]