/9

ke hoach bao ve moi truong

Upload: ToanNho.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 452|Tải về: 2

PHÒNG GD DUY XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MG DUY TRUNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúcCăn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo Dục Duy Xuyên về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2010-2011 Căn cứ vào kế hoạch của Trường Mẫu Giáo Duy Trung về Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, của trường, bộ phận chuyên môn trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề “ Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non” cụ thể như sauA/ THỰC TRẠNG Biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu, chính vì vậy việc bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp bách và đó là nhiệm vụ sống còn của mỗi chúng ta. Giáo dục bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo...