Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ke hoach bo mon Cong nghe 7,8

Lượt xem:655|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Trường THCS Thành anTổ: Tự nhiên --((( ( (((--Kế hoạch Bộ môn Giáo viên : Nguyễn Thế Cường Ngày sinh: 07/10/1977 Trình độ chuyên môn: ĐHSP- Kỹ thuật công nghiệp Chuyên môn được phân công: - Dạy Công nghệ 7, 8 + Vật lý 6, 7 Năm học 2009 - 2010...