/2

Ke hoach bo mon Cong nghe 7,8

Upload: TrinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 953|Tải về: 2

Trường THCS Thành anTổ: Tự nhiên --((( ( (((--Kế hoạch Bộ môn Giáo viên : Nguyễn Thế Cường Ngày sinh: 07/10/1977 Trình độ chuyên môn: ĐHSP- Kỹ thuật công nghiệp Chuyên môn được phân công: - Dạy Công nghệ 7, 8 + Vật lý 6, 7 Năm học 2009 - 2010...

[Ẩn quảng cáo]