/11

ke hoạch bộ môn công nghệ 8

Upload: TrinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 257|Tải về: 0

Kế hoạch bộ môn công nghệ 8năm học 2010 - 2011Phần chung:I. Đặc điểm tình hìnhGiáo viên: - Trình độ chuyên môn: - Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp. - Năm nhập ngành: 01/08/1999. - Năng lực chuyên môn khá, nhiệt tình trong công tác, có ý thức tự giác trong công việc.Luôn chấp hành mọi nội qui và hoàn thàn tốt các công việc được giao. -Aùp dụng công nghệ thông tin vào môn công nghệ,soạn giáo án điện tử,dạy giáo án điện tử. -Đã được tập huấn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn công nghệ hè 2010-2011. 2. Cơ sở vật chất:* Giáo viên. Năm học 2010 - 2011 cơ sở vật chát của nhà trường được cải thiện ,điều kiện phục vụ cho giáo viên được đáp ứng nhiều .tuy nhiên số sách tham khảo còn ít. nhìn chung cơ sở vật chất đã có nhưng vẫn còn ít ,cho nên phục vụ...