/28

KE HOACH BO MON DIA LI 8 MOI

Upload: AnhTucFlower.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 329|Tải về: 0

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC KẾ HOẠCH BỘ MÔM ĐỊA LÍ 8 TRƯỜNG THCS ĐỨC LỢI I/ Đặc điểm tình hình: 1/ Thuận lợi: a.Đối với Gv - Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy tốt. b.Đối với HS HS được trang bị đầy đủ SGK. Thiế

[Ẩn quảng cáo]