Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/28

KE HOACH BO MON DIA LI 8 MOI

Lượt xem:113|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC KẾ HOẠCH BỘ MÔM ĐỊA LÍ 8 TRƯỜNG THCS ĐỨC LỢI I/ Đặc điểm tình hình: 1/ Thuận lợi: a.Đối với Gv - Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy tốt. b.Đối với HS HS được trang bị đầy đủ SGK. Thiết bị và cung cụ phục vụ cho giảng dạy bộ môn khá đầy đủ. 2/ Khó khăn: a.Đối với Gv - Một số lược đồ, tranh ảnh có liên quan đến nội dung một số bài học còn thiếu - số hs chỉ xem đây là môn học phụ nên ý thức học tập kém b.Đối với HS Trình độ nhận thức của HS còn chênh lệch nhiều. Khả năng tiếp thu bài của các em còn khá chậm. 3/ quả học tập bộ môn năm học trước Lớp TSHS HKI HKII CN  Trên TB Trên TB Trên TB  SL % SL % SL % 8A 33    8B 32    8C 33    8D 34    K8 132    II/ TIÊU Môn Địa lí 8 ở THCS nhằm giúp hs / Kiến thức: Học sinh cần nắm được những kiến thức cơ bản sau: Các đặc điểm về vị trí địa lí, các điều kiện địa lí tự nhiên, dân cư, xã hội, đặc điểm phát triển kinh tế của toàn Châu lục và của một số khu vực chính như: Tây Nam Aù, Nam Aù, Đông Aù Và Đông Nam Aù. Mối quan hệ qua lại giữa các thành phần của tự nhiên. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế - xã hội. Quy luật về tính địa đới và phi địa đới trong sự phát triển của tự nhiên. Mối quan hệ con người với môi trường. Đặc điểm các thành phần của tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Đặc điểm chung của tự nhiên và của các khu vực địa lí tự nhiên Việt Nam. Vấn đề sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên của đất nước ta. Mối quan hệ qua lại giữa các thành phần của tự nhiên. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phát triển kinh tế - xã hội. Quy luật về tính địa đới và phi địa đới trong sự phát triển của tự nhiên. Mối quan hệ con người với môi trường 2/ Kỹ năng: HS cần. Sử dụng thành thạo các kỹ năng địa lí chủ yếu như: + Đọc và sử dụng bản đồ địa lí. + Đọc, phân tích nhận xét các biểu đồ địa lí: biểu đồ các yếu tố nhiệt độ, lượng mua, độ ẩm và biểu đồ về sự phát triển dân số, kinh tế – xã hội. + Đọc, phân tích nhận xét các lát cắt địa hình, cảnh quan, lát cắt tổng hợp về địa lí tự nhiên. + Đọc, phân , nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh về tự nhiên, dân cư, kinh tế – xã hội của các châu lục, các quốc gia các khu vực trên thế giới và của nước ta. Vân dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng, các vấn đề về tự nhiên, kinh tế – xã hội xảy ra trên thế giới và ở nước ta. Hình thành thói quen quan sát, theo dõi, thu thập các thông tin, tài liệu về địa lí qua các phương tiện thông tin đại chúng ( sách, báo,tranh, ảnh, truyền hình …), tổng hợp và trình bày lại các tài liệu đó. + Đọc và sử dụng bản đồ địa lí. + Đọc, phân tích nhận xét các biểu đồ địa lí: biểu đồ các yếu tố nhiệt độ, lượng mua, độ ẩm và biểu đồ về sự phát triển dân số, kinh tế – xã hội. + Đọc, phân tích nhận xét các lát cắt địa hình, cảnh quan, lát cắt tổng hợp về địa lí tự nhiên. + Đọc, phân tích , nhận xét các bảng số liệu thống kê, các tranh, ảnh về tự nhiên, dân cư, kinh tế – xã hội của nước ta. Vân dụng các kiến thức đã học để hiểu và giải thích các hiện tượng, các vấn đề về tự nhiên, kinh tế – xã hội xảy ra ở nước ta. Hình thành thói quen quan sát, theo dõi, thu thập các thông tin, tài liệu về địa lí qua các phương tiện thông tin đại chúng ( sách, báo,tranh, ảnh, truyền hình …), tổng