/30

KE HOACH BO MON SINH HOC 9, 8, 7.

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 715|Tải về: 4

MộT Số THÔNG TIN Cá NHÂN1. Họ và tên: Lê Đình Sơn 2. Sinh ngày: 20/ 03/ 19813. Quê quán: Quỳnh Lộc – Quỳnh Lưu – Nghệ An4. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Nông Lân – Sinh học5. Trình độ đào tạo: Đại học6. Tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên7. Năm vào ngành giáo dục đào tạo: Tháng 9/20088. Kết quả thi

[Ẩn quảng cáo]