/30

KE HOACH BO MON SINH HOC 9, 8, 7.

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 349|Tải về: 2

MộT Số THÔNG TIN Cá NHÂN1. Họ và tên: Lê Đình Sơn 2. Sinh ngày: 20/ 03/ 19813. Quê quán: Quỳnh Lộc – Quỳnh Lưu – Nghệ An4. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Nông Lân – Sinh học5. Trình độ đào tạo: Đại học6. Tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên7. Năm vào ngành giáo dục đào tạo: Tháng 9/20088. Kết quả thi đua năm học trước: + Đoàn viên: Xếp loại tốt + Công đoàn: Xếp loại tốt9. Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2010 - 2011. a) Dạy: Sinh học lớp: 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 9B b) Kiêm nhiệm: Phụ trách phong thực hành Hóa Sinh10. Những thuận lợi, khó khăn của cá nhân: a) Thuận lợi: Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất như đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ, có phòng chức năng riêng của bộ môn; về số tiết dạy, thời khoá...