/4

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2011-2012

Upload: BaoNgo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 365|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP _ TỰ DO _ HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011- 2012 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận lợi : - Bản thân giáo viên là người đã được chuẩn hóa trình độ ( Đại học) và là người luôn có tinh thần học hỏ

[Ẩn quảng cáo]