Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2011-2012

Lượt xem:217|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

TRƯỜNG THCS CẨM ĐIỀN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP _ TỰ DO _ HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011- 2012 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận lợi : - Bản thân giáo viên là người đã được chuẩn hóa trình độ ( Đại học) và là người luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề. - Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên . - Bản thân được sự góp ý, chỉ bảo tận tình của các thầy cô đi trước, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Luôn coi việc tự học, tự bồi dưỡng là nhu cầu cần thiết của bản thân. - Nhà trường đã trang bị đầy đủ SGK, SGV và nhiều tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. - Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho hoạt động dạy và học bồi dưỡng. - Bản thân đã biết sử dụng máy vi tính, máy chiếu đồng thời đã quen thuộc với việc khai thác internet nên dễ dàng ứng dụng phương pháp mới có sự dụng phương tiện hiện đại trong dạy học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc bồi dưỡng chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy. - Hàng năm, Sở giáo dục Hải Dương và phòng giáo dục Cẩm Giàng đã tạo mọi điều kiện tổ chức các lớp học bồi dưỡng hè, hội giảng cấp tỉnh, huyện và cấp trường; hội thảo và triển khai các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên học tập và tích luỹ kinh nghiệm trong giảng dạy. 2. Khó khăn: - Thu nhập của giáo viên còn thấp. Vì vậy phải làm thêm một số công việc khác để tăng thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống gia đình và bản thân nên cũng ít nhiều ảnh hưởng cho công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. - Tài liệu tham khảo, học tập còn hạn chế. Nội dung chương trình giảng dạy chưa mang tính ổn định, thống nhất, dễ tăng thêm hoặc giảm kiến thức cũng phần nào gây ra khó khăn cho giáo viên khi học tập, nghiên cứu và giảng dạy. II. MỤC TIÊU: - Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng của những năm học trước và kết quả bồi dưỡng năm học 2010-2011. Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011-2012 cho giáo viên nhằm duy trì và tiếp tục phát huy kết quả của các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện. - Tiếp cận và nâng cao mức độ đáp ứng với chuẩn nghề nghiệp giáo viên. - Nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy. - Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận. - Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp. III- Kế hoạch từng tháng. Tháng Nội dung Hình thức bồi dưỡng  8 - 9 /2011 - Học nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn . - Tập huấn, thảo luận tại tổ về dạy học theo chuẩn KT – KN và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn. - Dự giờ theo kế hoạch. - Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục tổ chức. - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu. - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn ...  10/2011 - Dự giờ thăm lớp theo qui định. - Triển khai viết chuyên đề, SKKN. - Đọc tài liệu về đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá . - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu. - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn...  11/2011 - Tham gia hội giảng cấp trường đợt I, dự hội giảng huyện học hỏi kinh nghiệm. - Dự giờ theo kế hoạch. - Học tập tạp chí học Tuổi trẻ - Bồi dưỡng thông qua hội giảng cấp trường huyện . - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu, qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn...  12/2011 - Học tập QĐ 40 về đánh giá, xếp loại học sinh. Rà soạt việc thực hiện chương trình Ngữ văn HKI.