/7

kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 445|Tải về: 2

PHÒNG GD & ĐT DUYÊN HẢITRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TOÀN ASố …/KH-LTA.10-11CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcLong Toàn, ngày 27 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20010-2011 Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.Căn cứ công văn số 13 /SGD--GDTH ngày 23/8/2010 của Sở Giáo dục Đào tạo Trà Vinh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ...