/7

kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 713|Tải về: 3

PHÒNG GD & ĐT DUYÊN HẢITRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TOÀN ASố …/KH-LTA.10-11CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcLong Toàn, ngày 27 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20010-2011 Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày

[Ẩn quảng cáo]