Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

Lượt xem:451|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng GD&ĐT văn lâmTrường THCS CLC Dương Phúc TưSố:...../KH-DPTCộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------(((------- Văn Lâm, ngày 12 tháng 9 năm 2009 BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎINăm học: 2009 - 2010 - Căn cứ công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học số 483/THCS ngày 10 tháng 9 năm 2009 của phòng GD&ĐT Văn Lâm; - Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của nhà trường năm học 2009-2010; - Từ bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi năm học 2008-2009; - Xét năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên và tình hình thực tế của nhà trường Trường THCS Chất lượng cao Dương phúc Tư xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi năm học 2009-2010 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Nâng cao, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho...