Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Lượt xem:455|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …. /KH-GDBT Bãi Thơm, ngày 20 tháng 08 năm 2009KẾ HOẠCHVề việc bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2009 - 2010Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Bộ GD&ĐT Căn cứ vào chỉ thị của UBND Tỉnh Kiên Giang năm học 2009 -2010Căn cứ vào kế hoạch số 722/KH-GDPQ ngày 1/10/009 của phòng GD&ĐT Phú Quốc.Căn cứ vào kế hoạch của BGH nhà trường năm 2009 - 2010Nhằm nâng cao chất lượng học tập và phong trào thi đua trong năm học 2009-2010.Nay Ban giám hiệu nhà trường đề ra kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém trong năm học 2009 – 2010 như sau:I/ ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN.1/ Đối tượng: Học sinh đang học các khối 6 đến khối 9 của trường PTCS Bãi Thơm.2/ Điều...