/2

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

Upload: HaNam.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 795|Tải về: 1

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …. /KH-GDBT Bãi Thơm, ngày 20 tháng 08 năm 2009KẾ HOẠCHVề việc bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2009 - 2010Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 của Bộ GD&ĐT Căn cứ vào chỉ thị của UBND Tỉn

[Ẩn quảng cáo]