/2

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi.

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 624|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.SỐ:……… / KH – CM. Phú Văn, ngày 10 tháng 09 năm 2009 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2009 – 2010I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.1. Củng cố, mở rộng cho học sinh các kiến thức, kĩ năng thuộc chư

[Ẩn quảng cáo]