/19

KE HOACH BOI DUONG HSG-PHU DAO HS YEU

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 976|Tải về: 2

Phòng GD & ĐT NGA sơn Trường tHCS Kế hoạchBồi dưỡng học sinh giỏi &phụ đạo học sinh yếu kém khối 8, 9- Năm học: 2011 - 2012 I. Môn Sinh họC 8A. Đặc điểm tình hình - Môn Sinh học 8 là một môn là môn học mà kiến thức rất gần gũi với các em học sinh, nó giúp các em hiểu về bản thân mình, giúp các em rè

[Ẩn quảng cáo]