/19

KE HOACH BOI DUONG HSG-PHU DAO HS YEU

Upload: HaLinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 732|Tải về: 2

Phòng GD & ĐT NGA sơn Trường tHCS Kế hoạchBồi dưỡng học sinh giỏi &phụ đạo học sinh yếu kém khối 8, 9- Năm học: 2011 - 2012 I. Môn Sinh họC 8A. Đặc điểm tình hình - Môn Sinh học 8 là một môn là môn học mà kiến thức rất gần gũi với các em học sinh, nó giúp các em hiểu về bản thân mình, giúp các em rè

Xem thêm: KE HOACH BOI DUONG HSG-PHU DAO HS YEU
[Ẩn quảng cáo]