/9

ke hoach boi duong thuong xuyen

Upload: KeVoDanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4408|Tải về: 69

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch : - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trường THPT Anh sơn 1 về việc bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân . - Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2010- 2011 - Căn

[Ẩn quảng cáo]