Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ke hoach boi duong thuong xuyen

Lượt xem:3760|Tải về:62|Số trang:9 | Ngày upload:09/11/2012

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch : - Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trường THPT Anh sơn 1 về việc bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân . - Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2010- 2011 - Căn cứ vào kết quả BDTX chu kỳ III trong năm học 2009- 2010 - Căn cứ vào kế hoạch dạy học của trường THPT Anh sơn 1 . - Căn cứ vào mục đích tự học , tự bồi dưỡng của cá nhân .Cá nhân tự xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2010- 2011 như sau : II. Đặc điểm tình hình : 1, Thuận lợi : -Trong quá trình hoạt động chuyên môn , bản thân và tổ chuyên môn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo kịp thời...