/51

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MOI

Upload: RuaNhoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 582|Tải về: 1

Thanh Mỹ, ngày 12 tháng 9 năm 2010 A, Hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS hiện nay I,Hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là: Tích cực hóa hoạt động của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học nhằm hình thành tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo; Nâng cao năng lực

[Ẩn quảng cáo]