Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KE HOACH CA NHAN

Lượt xem:522|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Phòng GD huyện EaH’leo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Tô Hiệu Độc lập – Tự do – hạnh phúc KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (Năm học 2011-2012 )Họ và tên : Phan Thị Lệ Thủy Giáo viên: Tổ văn – sử Nhiệm vu. Được phân công ; 6a3 , 9a2 , 9a3Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH1. Thuận lợi - Được phân công dạy học theo đúng chuyên môn, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám Hiệu và các tổ chức khác trong nhà trường. - Nhà trường trang bị đầy kịp thời SGK, SGV cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ .- Học sinh ngoan, vâng lời thầy cô .2. Khó khăn - Học sinh ở xa trường, hơn 70% là đồng bào dân tộc, dẫn đến bất động ngôn ngữ - Phụ huynh học sinh chưa thực...