/4

KE HOACH CA NHAN

Upload: Vinh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 934|Tải về: 1

Phòng GD huyện EaH’leo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrường THCS Tô Hiệu Độc lập – Tự do – hạnh phúc KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (Năm học 2011-2012 )Họ và tên : Phan Thị Lệ Thủy Giáo viên: Tổ văn – sử Nhiệm vu. Được phân công ; 6a3 , 9a2 , 9a3Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hoạt

[Ẩn quảng cáo]