Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ke hoach ca nhan

Lượt xem:233|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Sở GD&ĐT phú thọ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THPT Minh đài Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.Kế hoạch cá nhânNăm học 2011 - 2012 Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Nguyên Chức vụ : Giáo viên . Trình độ đào tạo : ĐHSP Văn. Nhiệm vụ : - Giảng dạy : Ngữ văn 10A3, 10A4, 10A5 - Chủ nhiệm : Lớp 10A3 I. phương hướng, mục tiêu năm học. 1. Phương hướng. 2. Mục tiêu - Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá. Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học. - Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng công tác soạn - giảng và...