Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

Kế hoạch cá nhân

Lượt xem:430|Tải về:1|Số trang:20 | Ngày upload:09/11/2012

Nội dung kế hoạch cá nhânNăm học 2008 – 2009Họ và tên : Thân Thị Hương Chức vụ: Giáo viên Những công việc đợc giao: 1- Chủ nhiệm lớp 9C 2- Giảng dạy : Toán đại 9C,9G Toán 7D, 7E GDCD 7D, 7E I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch Căn cứ vào Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2008-2009; Căn cứ vào Hướng dẫn số 953/SBGD&ĐT-GDTrH ngày 1/9/2008 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 của Sở GD&ĐT; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động "Hai không", thực hiện chủ đề “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triên khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích...